Vid vilka markförhållanden kan jag använda Boxer direkt efter sådd? | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vid vilka markförhållanden kan jag använda Boxer direkt efter sådd?

Nyhet - Växtskydd
14.09.2016

Mycket bra förhållanden för behandling

 • Fin aggregatstruktur
 • Väl myllt utsäde
 • Markfukt finns
 • Slät och fin yta utan kokor
 • Ogräs och gröda gror

Behandla direkt eller när raderna syns

Bra förhållanden för behandling

 • Fin aggregatstruktur
 • Väl myllat utsäde
 • Markfukt finns
 • Jämn yta
 • Ogräs och gröda gror

Välta helst före behandlingen. Behandla direkt eller när raderna syns

Behandling möjlig

 • Kokig struktur
 • Ojämn och torr yta
 • Viss markfukt finns
 • Finjord finns i såbädden
 • Väl myllat utsäde
 • Ogräs och gröda gror långsamt

Välta före behandlingen. Behandla strax före eller efter regn, eller efter uppkomst.

Vänta med behandling till efter regn eller uppkomst

 • Kokig struktur
 • Ingen finjord i såbädden
 • Ingen markfukt
 • Väl myllt utsäde
 • Varken ogräs eller gröda gror nu

Välta före behandlingen. Behandla efter regn eller efter uppkomst.

Vanliga frågor om Boxer – Q&A

Vanliga frågor & svar om Boxer

Mer om Boxer

Vad är Boxer?

Boxer är ett ogräsmedel, en herbicid, för spannmål och potatis som är både blad- och jordverkande. Den bästa effekten uppnås genom jordverkan, när Boxer verkar via jorden på groddar och frön. Boxer har särskilt god effekt på gräsogräs men även på vissa örtogräs.

Vilka ogräs har Boxer effekt på?

Boxer är ett kraftigt gräsogräsmedel som bekämpar besvärliga gräsogräs såsom åkerven, vitgröe, renkavle, rajgräs och kärrkavle. Att bekämpa gräsogräsen på hösten är ofta nödvändigt för att uppnå ett lyckas resultat i höstspannmålen. Boxer är även mycket effektiv mot våtarv och snärjmåra men har även effekt mot ett stort antal andra örtogräs. För behandling av örtogräs i spannmål är det oftast en bra ide att blanda Boxer med Diflanil® eller Legacy® för att få en bredare effekt.

När ska Boxer användas?

För bästa effekt ska Boxer finnas på plats redan då ogräsen börjar gro, eftersom produkten är jordverkande. Vänta inte med att behandla – du kan köra direkt efter sådd eller när de första raderna börjar synas. Efter en behandling med Boxer finns inga restriktioner för vilka grödor som kan sås året efter. Inga restriktioner finns heller för vilka ogräspreparat som kan användas på våren.

Vilka produkter ska Boxer blandas med?

Boxer har en god blandbarhet och används ofta i kombination med andra herbicider. Vi har inte stött på några blandningar som orsakat problem. I höstspannmål blandas Boxer vanligtvis med Diflanil® eller Legacy ® för att bekämpa de vanligaste örtogräsen. Kombinationen av Boxer och Diflanil® eller Legacy® är flexibel och kan användas direkt efter sådd men är mest effektiv mot små ogräs. Vid senare behandling, efter 1,5-bladsstadiet, kan man även blanda Boxer med bladverkande produkter, som till exempel Lexus 50 WG ®.

Vilka restriktioner finns för Boxer?

Det finns inga restriktioner.

Hur snabbt är Boxer regnfast?

Regnfasthet är inte aktuellt för Boxer då det framförallt är en jordherbicid och endast en begränsad mängd tas upp via bladen.

Vilka fördelar ger en höstbehandling?

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren.

Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Stora ogräs gynnar snömögel och en gröda med mycket ogräs löper större risk för utvintring. En höstbehandling med Boxer innebär att man inte behöver stressa för att hinna med de tidiga ogräsbehandlingarna under våren. 

En effektiv höstbehandling ökar flexibiliteten under våren och gör det möjligt att genomföra riktade bekämpningar mot problemogräs, stråförkortning och förebyggande svampbehandlingar. 

Mer om resistens

Vad är ogräsresistens?

Resistens betyder motståndskraft. Om en typ av ogräs utvecklat resistens betyder det att den utvecklat förmåga att överleva en bekämpning av en viss typ av bekämpningsmedel. Detta kommer sig av att några individer i en ogräspopulation från början varit mindre känsliga mot ogräsmedlet och därför ökat i antal och spridit sig. 

Risken att resistens uppstår är därför större om bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism används flera säsonger i följd. Att produkter har samma verkningsmekanism innebär att de på molekylnivå bekämpar ogräset på samma sätt. 

För att förebygga resistens bör du endast använda medel från samma resistensklass en gång per säsong. Boxer är ett medel som har en unik verkningsmekanism och ogräsen är därför mindre benägna att utveckla resistens mot Boxer än mot många andra produkter.

Hur passar Boxer in i en strategi som kan förebygga resistens?

Resistens mot ogräsmedel är ett problem som breder ut sig allt mer. I Sverige gäller problemet främst ogräs som renkavle, åkerven och våtarv men runtom i världen har cirka  250 arter utvecklat någon form av herbicidresistens. 

Boxer är den enda herbicid i stråsäd som innehåller Prosulfocarb och som påverkar lipidsyntesen, vilket gör att Boxer har ett verkningssätt som skiljer sig från andra produkter, som till exempel SU-medel som som har ett verkningssätt som är ALS-hämmande. 

Att använda Boxer är därför ett bra val ur resistenssynpunkt eftersom det bryter av en potentiell kedja av produkter med samma verkningsmekanism.

Här kan du läsa mer