| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

En hög grobarhet och snabb och jämn uppkomst är av avgörande betydelse för en hög sockeravkastning. Vi satsar konsekvent på goda genetiska egenskaper och hög frökvalitet. Idag koncentreras mycket av arbetet på att öka sockerskördarna samt förbättra toleransen mot olika sjukdomar – multitolerans tenderar att bli allt viktigare. Våra sorter har en särskilt god tolerans mot Aphanomyces. 

Cartoon logo

Cartoon

• Stor motståndskraft mot Aphanomyces
• Marknadens högsta plantantal
•...

#RÖTTERNA - Sockerbets upptagning med Sockerbetsentreprenörerna

#RÖTTERNA - Göran Svensson på Wideröra gård berättar om sortval och aphanomyces

Syngenta Seeds

I Landskrona ligger Syngentas centrum för sockerbetsförädling och forskning. Här kan du läsa mer om den verksamheten.