Quantis – stärker dina potatisplantor och ökar avkastningspotentialen

Nyhet - Biologiske medel
Quantis biostimulant

Som potatisodlare vet du att det är många faktorer som påverkar avkastningen. Genom att behandla plantorna med biostimulanten Quantis får du bättre kontroll och minskar risken för att oförutsedda händelser avgör hur säsongen blir.  

I början har alla plantor en hög avkastningspotential, men under en säsong kan det hända mycket. Om plantorna till exempel utsätts för abiotisk stress, vid värme och torka, under de mest kritiska växtstadierna hämmas både knölutvecklingen och knöltillväxten. Inte bara plantorna blir då lidande, det blir också dina möjligheter till en god avkastning.

Som potatisodlare har det länge varit i princip omöjligt att gardera sig mot fenomen som väder, vind och temperaturer. Hjälpmedlen har varit få, samtidigt som potatisodling är en bransch som ställer höga krav på kvalitet.

Skapar optimala växtförhållanden

Men i och med biostimulanternas intåg i lantbruket är det annorlunda, de är ett mycket värdefullt bidrag till att skapa optimala växtförhållanden. 

Biostimulanter är varken gödningsmedel eller växtskyddsmedel, utan ska ses som en hybrid mellan de två mer traditonella metoderna för att skapa växtlighet och ge skydd. Biostimulanter kännetecknas av att de innehåller ämnen som stimulerar de naturliga processerna i plantan. Det typiska är att ämnena antingen förbättrar upptagningen och utnyttjandet av näringsämnen, ökar toleransen mot abiotisk stress och/eller höjer kvaliteten på grödan,

berättar Carl-Henrik Ljung, Market Manager Sverige, och fortsätter:

Medlen har ingen direkt effekt mot skadegörare, men kan däremot hjälpa grödorna att på ett bättre sätt klara skadliga processer. Det säger sig själv att friska plantor kan stå emot angrepp från svampar och insekter på ett bättre sätt. 

Förbättrar plantans uthållighet

Quantis är en lättupptaglig blandning av organiskt kol, aminosyror, kalium och kalcium, som är godkänd för både konventionell och ekologisk använding. Genom att använda Quantis boostas plantans förmåga att stå emot värmestress. För vid höga temperaturer, över 25 grader, sätter plantan igång sina försvarsmekanismer mot värme, vilket kostar energi, hämmar plantans utveckling och gör att knölproduktionen försenas.

– Den här energin får grödan inte tillbaka senare under säsongen, vilket kostar i avkastning när det är dags för skörd. Om Quantis används rätt under säsongen kommer grödan att upprätthålla fotosyntesen under de kritiska perioderna, där grunden för avkastningen läggs,

berättar Carl-Henrik Ljung.

Praktisk användning

Den första behandlingen med Quantis ska ske precis före begynnande knölbildning och därefter två efterföljande behandlingar i 14-dagarsintervaller, med dosen 2L/ha, normal vattenmängd 100-300 liter.

 På det sättet aktiverar man plantans försvarsmekanismer innan de kritiska perioderna kommer,

avslutar Carl-Henrik Ljung.

Quantis i danska försök

I danska försök har användning av Quantis gett en ökad avkastning med i genomsnitt 2 ton per hektar och 0,3 procent i stärkelseinnehåll. Den totala meravkastningen för markförsök under 2020 och 2021 har varit 3,8 procent.