Behandla dina grödor med kvävefixerande bakterier – nu godkänd i ekologiska grödor

Nyhet - Biologiske medel
Vetemark

De biostimulerande produkterna VIXERAN och NUTRIBIO N som blev godkända till konventionellt lantbruk förra året har nu också godkänts till ekologisk produktion, och kommer kunna användas redan denna säsong.  Med hjälp av de bakterier som finns i produkterna kan grödan tillgodose sig kväve som absorberats från luften.

Kvävefixerande bakterier är i sig inget nytt. Kvävefixerande grödor har länge använts för att förbättra jordkvaliteten. Nyheten med VIXERAN/NUTRIBIO N från Syngenta är att kvävefixerande bakterier kan appliceras direkt på grödan och göra kväve tillgängligt för växtens blad och rötter när den växer.

Båda för konventionella och ekologiska lantbrukare innebär detta nya möjligheter att antingen ersätta eller komplettera nuvarande gödslingsstrategi.

Vad innehåller VIXERAN/NUTRIBIO N?

Det är bakteriestammen Azotobacter salinestris (CECT 9690) som finns i VIXERAN/NUTRIBIO N som tar upp kväve från luften och ger växten en kontinuerlig tillförsel av kväve under hela växtodlingssäsongen. Bakterierna koloniserar sig på både på blad och rötter.

Har det gjorts några försök?

I 32 europeiska försök där även Danmark och Sverige ingår har man kunnat visa att VIXERAN/NUTRIBIO N kan binda motsvarande 30 kg ammoniumkväve från luften och göra det tillgängligt för växten. I fyra Nordiska försök i höstvete har man också kunnat visa på ökad skörd trots att mängden kväve reducerats i försöken. Även i gräs och klöverblandningar har skörden ökat med så mycket som 18 % i genomsnitt när produkten använts i kombination med lantbrukarens normala gödslingsstrategi. 

Hur ska den användas?

VIXERAN/NUTRIBIO N är godkänd i samtliga grödor men fokus ligger på höstvete och vall och framöver även höstraps. Godkännande gäller för 50 gram per hektar 1 gång per säsong, produkten används i vanlig markspruta och skall blandas med 150-200 liter vatten. Viktigt att känna till är att sprutvätskans PH inte skall vara under 5 för att de levande bakterierna produkten ska trivas, det är generellt inget problem om man inte tillsätter något som sänker pH-värdet.