VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Nyhet - Biologiske medel
Vixeran biostimulant

VIXERAN är en unik produkt, som fixerar fritt kväve från luften och gör det tillgängligt för plantans blad och rötter vid behov. 

Vad är VIXERAN?

VIXERAN är en biostimulant, som är designad för att fixera kväve från luften och göra det tillgängligt för grödan. VIXERAN används för att öka avkastningen eller för att bibehålla en hög avkastning med en minskad kvävegiva.

Hur fungerar VIXERAN?

VIXERAN er baseret på bakteriestammen Azotobakter salinestris (CECT 9690). När bakterien kommer i kontakt med fukt från jord och plantor aktiveras den och koloniserar både blad och rötter. Bakterien bildar en biofilm på växten, som ger skydd under tiden bakterien utvecklas och förökar sig. Bakterien tar upp kväve från luften och ger växten en kontinuerlig tillförsel av kväve under hela växtodlingssäsongen. Det ger möjlighet att minska kvävemängden i gödningsmedel.

  • Dokumenterad effekt i lokala försök
  • Blandbar med många växtskyddsmedel
  • Godkänd till alla grödor