Snart vår och dags för första gödslingen i Hyvido hybridhöstkorn

Nyhet - Utsäde
Hyvido hybridhöstkorn

Våren är här och eftersom Hyvido hybridhöstkorn börjar växa tidigt på våren så finns det också ett behov av tidig tillgång till kväve. 

Lämplig tidpunkt för första givan sammanfaller med vad som generellt är den lämpliga tidpunkten i höstraps, alltså den första halvan av mars i södra Sverige. Även svavel bör ingå med ca 1 kg per 10 kg N. Mangantillförsel, som i stort sett alltid är såväl behövlig som lönsam i höstkorn, säkerställs lämpligtvis med sprutning.