Hybridsorterna levererar och ger rejäla vinster

Nyhet - Utsäde
Hyvido hybridhöstkorn

Resultaten från årets sortförsök i höstkorn har kommit. Siffrorna följer det mönster vi ser sedan mer än fem år tillbaka, det är hybriderna som avkastar bäst. 

– Vid spannmålspriser på dagens nivåer ger hybridernas merskörd en rejäl extravinst, även sedan utsädet betalats,

säger Mats Olsson Sörensson, vår försäljningsansvarig. 

Redan i början av sommaren berättade vi om att det finns stora pengar att tjäna genom att satsa på en hybridsort när det är dags att så höstkorn. Då hade Mats Olsson Sörensson nämligen, med anledning av de rejäla prisstegringarna på alla spannmål, tagit fram en sammanställning byggd på officiella sortförsök och spannmålshandlarnas prognos för säsongen 2023. Sammanställningen visade att du som lantbrukare kunde få cirka 1 500 kronor mer i plånboken per hektar genom att välja en höstkornhybrid.

Väntat resultat

Resultaten från årets officiella sortförsök stärker Mats Olsson Sörenssons uträkning. Hybridsorterna avkastar 5-12 procent procent mer än linjesorterna då de svampbehandlade marknadssorterna jämförs. Skördenivån för hybriderna ligger strax över 12 ton/ha, vilket bevisar sorttypens stora potential. 

– Hybriderna har varit med i sortförsöken under 8-10 år nu och vi ser i stort sett samma bild varje år. Så jag skulle säga att årets siffror var ganska väntade. Till exempel kan man se att hybriderna i genomsnitt har en mycket bra vinterhärdighet. 

Hög vinst

Med dagens höga prisnivåer, även på foderspannmål, har de 5-12 procenten högre avkastning till hybridsorternas fördel en stor påverkan på lönsamheten. Det här kan illustreras med ett enkelt räkneexempel. 

Sortförsöken visar att det skiljer ungefär ett ton per hektar i skördenivå mellan hybridsortgenomsnittet och linjesortgenomsnittet. Då skördenivån alltid är högre i försök än i praktiken kan vi avrunda den siffran till 800 kg. 800 multiplicerat med ett spannmålspris på 2,50 kr/kg ger 2 000 kr/ha. Från dessa 2 000 kronor drar vi sedan av 400 kronor i utsädeskostnad och kvar har vi då runt 1 500 kronor netto sedan utsädet är betalt. 

– Säg att man har 15 hektar höstkorn. Det blir då 1 500 x 15 = 22 500 kronor om man satsar på en hybridsort. Det är rätt bra pengar, rakt ner i plånboken. 

Ett alternativ till försenad rapssådd? 

Det finns även andra skäl än ekonomiska till att satsa på höstkorn i allmänhet, och hybrider i synnerhet, just nu. I skrivande stund är det en del lantbrukare som tvekar att så raps, på grund av det är så torrt i markerna. Nu håller tiden på att rinna ut, även i sydligaste Sverige, och då är höstkorn en möjlighet för den som vill göra en snabb rockad och stoppa in höstkorn i växtföljden. 

– Vill man ha en tidig förfrukt, så att man verkligen har en god chans att så raps tidigt nästa år, är höstkorn ett bra alternativ. Sedan har ju höstkornet också en hög skördepotential,

avslutar Mats Olsson Sörensson. 

Höstkorn - kärnskörd svampbehandl. led, marknadssorter (5 försök Sverige 2022)