Laureate - mest lönsamma maltkornssorten efter 5 års sortprovning

Nyhet - Utsäde
laureate

Vid höga spannmålspriser blir det stor skillnad i lönsamhet redan vid måttliga skillnader i avkastning. Beakta detta vid ditt sortval och kontraktsteckning

Under 2022 var Laureate den högst avkastande maltkornssorten och det gäller även som genomsnitt för perioden 2018-2022. När avkastningen för Laureate jämförs med genomsnittet för marknadens övriga maltkornssorter, så ligger den 200 kg/ha över dessa. En skillnad som betyder ca 600 kr/ha med de priser som antas gälla för nästa års skörd.

Kvalitetsegenskaperna för Laureate är också utmärkta och därför är sorten efterfrågad på bred front av spannmålshandel och mälterier runtom i Europa.

Laureate marknadsförs i Sverige av de flesta distributörer av förnödenheter till lantbruk – kontakta din lokala firma!

Laureate  -  mest lönsamma maltkornssorten efter 5 års sortprovning!

laureate_-_mest_lonsamma_maltkornssorten

 

Sortförsök vårkorn 2018-2022, kärnavkastning i svampbehandlade led, rel.tal (maltkornsorter)

Marknadens ledande maltkornsorter 2022, kärnskörd svampbehandlat