När finns det risk för bladlöss i dina fält - få hjälp från en ny app | Syngenta

You are here

När finns det risk för bladlöss i dina fält - få hjälp från en ny app

Nyhet - Utsäde
09.09.2021
BYDV Assist

Löss som bär på rödsotvirus är en stor utmaning för många odlare. Gröna fält året runt och varmare väder med högre temperaturer ökar risken för bladlöss som sprider viruset.

Nu finns en lösning!

Syngenta har utvecklat en ny app som kan hjälpa till att uppmärksamma när det kan finnas risk för löss i fältet. Vi kallar den BYDV Assist – vilket är en förkortning för Barley Yellow Dwarf Virus, den engelska termen för rödsotvirus

Den nya appen BYDV Assist hjälper dig planera för om det är dags att behandla och när det är dags att behandla mot bladlöss och därmed undvika spridning av rödsotvirus. 

Det digitala verktyget ska hjälpa till att varna när det är dags att gå ut i fält för att undersöka grödorna.