Överlägsen skörd för hybridkornsorterna i sortförsök i Skåne

Nyhet - Utsäde
Hyvido

Sortförsöket i höstkorn på Stureholm, nordvästra Skåne, har nu skördats! Försöket visar att våra HYVIDO- hybridhöstkorssorter har en överlägsen fördel i både övervintring och skörd!

Hybriderna såg också bäst ut efter en kall och snöfattig vinterperiod samt har under vår och sommar haft den i särklass bästa förmågan att konkurrera med ogräs.

Det innebär att alla hybridsorterna från Syngenta ligger i topp i förhållande till den bästa linjesorten!

Se i tabellen härunder


L7-0215-2021-001. Höstkorn. Stureholm, Allerum (NV Skåne)

Höstkorn 2021 Skåne