Stora pengar att tjäna på 6-radiga höstkornshybrider

Nyhet - Utsäde
Hyvido hybridhöstkorn

1 400 kronor per hektar. Så mycket mer kan du få i plånboken om du satsar på en hybridsort när det är dags att så höstkorn. Det visar en ny sammanställning, byggd på officiella sortförsök och spannmålshandlarnas prognos för säsongen 2023. 

Marknaden har sett en rejäl prisstegring på alla spannmålsslag, vilket innebär att de procent som skörden ökar blir mer värda. Säg att du under ett normalt år har en merskörd på 5 procent, som är värd 100 kronor. Om priset då går upp med 2,5 gång har hundralappen förökat sig till 250 kronor. 

Detta faktum, i kombination med Syngentas höstkornshybriders erkänt starka potential, fick Mats Olsson Sörensson, vår försäljningsansvarig, att fundera över lönsamheten på nedersta raden för olika typer av höstkorn. 

Multiplicerar man skördeskillnaden med priset man kan förväntas få 2023 blir det väldigt stora pengar. Det var bakgrunden till att jag började räkna på det här. 

Hög objektivitet

I sin beräkning har Mats gjort en indelning i tre grupper; 2-radiga linjesorter, samtliga linjesorter resp. hybridsorter. I det kalkylerade värdet (se diagram) har han dragit av utsädeskostnaden, som är högre för hybriderna, och dessutom vägt in ett antal parametrar för att göra beräkningarna så verklighetstrogna som möjligt.

Kalkylerat värde av kärnskörd minus utsädeskostnad för olika sorttyper av höstkorn, medeltal av marknadssorter, Sverige, skörd 2023 (kr/ha)

Kalkylerat värde av kärnskörd minus utsädeskostnad för olika sorttyper av höstkorn, medeltal av marknadssorter, Sverige, skörd 2023 (kr/ha)

Förutsättningar för beräkningarna;

  • SLU’s försökssammanställning höstkorn 2017-2021
  • Svampbehandlade försöksled
  • Uts.mängd linjesort = 180 kg/ha
  • Uts.mängd hybrid = 180 kärnor/m2
  • Foderkornspris skörd 2023, branschuppskattn. = 2,40 kr/kg
  • Skördenivå = 85% av försöksskördenivå

Skördenivån i försök är alltid högre än i det genomsnittliga fältet, så jag har räknat på 85 % skördenivå jämfört med sortförsöken. Jag har för hybriderna också lagt in en något högre utsädesmängd, 180 kärnor/m2, än den i praktiken genomsnittligt använda. För övriga produktionskostnader, som växtskyddskostnader och gödsel, finns inga nämnvärda skillnader. 

Markanta skillnader

Trots dessa korrigeringar talar Mats Olsson Sörenssons beräkning sitt tydliga språk. Om foderkornpriset 2023 blir 2,40 kr/kg, vilket spannmålshandlare ser som sannolikt, är hybridsorterna den tydliga vinnaren. De ger 1 400 kr mer per hektar än de 2-radiga linjesorterna och 850 kronor mer per hektar än den genomsnittliga linjesorten. Siffrorna gäller i genomsnitt för hela Sverige – i Skåne ca 1 800 kr/ha mer än linjesorterna, baserat på försöksresultaten!  

Det är jättemycket pengar och ovanligt att det blir sådana skillnader, bara beroende på om du väljer spannmålssort A eller B. Även om kornet ”bara” används för foderproduktion på den egna gården, så behöver ju korn för motsvarande värde inte köpas in. Så den här skillnaden i lönsamhet  går liksom aldrig att dribbla bort. 

En något högre tusenkornvikt är en faktor som traditionellt lyfts fram som de 2-radiga linjesorternas fördelar. Men med dagens, och nästa års, spannmålspriser har Mats Olsson Sörensson svårt att se varför en lantbrukare inte ska satsa på en hybridsort.

Hybriderna har nu ett skördevärde som är så mycket högre.