Optimera ditt kväveutnyttjande med svampbehandling

Nyhet - Växtskydd
Elatus Era mark

Under växtodlingsåret 2022 väntar en hel del utmaningar, men också stora möjligheter. Med en svampbehandling ökar både kärnskörden och kväveskörden per hektar, visar en omfattande dataanalys som Syngenta gjort av de officiella sortförsöken. Kväveskörden ökar utan att proteinhalten sjunker. 

Under den senaste tiden har råvarumarknaden drabbats av en hög inflation. Dagens kvävepris är till exempel mer än dubbelt så högt som vid ingången av det förra växtodlingsåret. Lägg därtill faktorer som stigande elpriser och en orolig oljemarknad. Hela växtodlingskalkylen har därmed ökat rejält, både på intäkts- och kostnadssidan.