Uppnå premiumkvalitet i din potatisodling med behandling i fåran

Nyhet - Växtskydd
Amistar in Furrow

Vad är Amistar InFurrow?

Amistar är välbeprövad produkt i många grödor som också har godkännande för att appliceras i fåran i potatis.

Tekniken går ut på att Amistar appliceras direkt i fåran i samband med sättning (InFurrow).

Målet med behandlingen är att behandla jorden på insidan av fåran för att främst få effekt på Rhizoctonia, så att knölen omges av en skyddande växtzon när kupformaren kommer. Rhizoctonia orsakar sjukdomar som  filtsjuka, lackskorv, groddbränna. 

I fält som behandlats med Amistar i fåran (InFurrow) så får det senare i säsongen inte användas Amistar mot Alternaria. 
 

amistar_in_furrow

Bilden illustrerar den behandlade zonen som markeras med en vit linje och den skyddande zonen som markeras som ett gult område. 

 

5 steg – så behandlar du med Amistar InFurrow

1. Applicering

  • Syftet med Amistar InFurrow (i fåran) är att behandla jorden och inte knölarna. Spruvätskan och muctycken monteras på sättaren. 

2. Munstycken

  • När det kommer till val av munstycken är att det bra att välja munstycken som har en grov fördelning och som inte lätt sätter igen, eftersom behandlingen sker nära jorden.

3. Vattenmängd och dosering.

  • Dosering: 2.0 l/ha Amistar
  • Vattenmängd: 50-100 liter per hektar.

4. Montering

  • Det finns olika sätt att montera sättaren. 
  • Alternativ 1: Montera munstyckena ut mot sidorna i fåran som behandlar jorden innan kupformaren täcker över knölarna.
  • Alternativ 2: Montera ett munstycke som behandlar jorden före knölen, efterföljt av ett eller två munstycken som vinklas bakåt mot jorden som trycks över knölen av kupformaren.

5. Blandningar

  • Amistar InFurrow kan blandas med flytande gödning.