Försäkring mot säsongens ovissa utmaningar med rätt betningsmedel

Nyhet - Växtskydd
Potatis betat med Maxim 100 FS

Betning av potatis är avgörande för att undvika utveckling av utsädesburna sjukdomar. Det är en av grundstenarna för en bra och stark etablering av din potatis. Betning ska skydda din potatis från sättning till groning – en period då vädret ofta är skiftande från säsong till säsong.

Just nu är Maxim 100 FS det mest effektiva för betning av potatis. Medlet kan användas som våtbetningsmedel på både sättare och rullbord. Betning med Maxim 100 FS har en bra förebyggande effekt mot sjukdomar och har en bra täckningsförmåga – och ger det bästa skyddet mot silverskorv och svartpricksjuka.

Inget behov av tillsatsmedel

Betar du med Maxim 100 FS rekommenderar vi att du inte blandar medlet med andra tillsatsmedel. Maxim 100 FS formulering är grundligt testad och ger ett bra skydd. 

Nedan har vi samlat de rekommendationer du ska följa för att du ska få tillräcklig täckning på både sättningsmaskin och rullbord. 

Säkerställ rätt täckning av potatisen

För en effektiv betning krävs en bra täckning av potatisen. Därför är vår rekommendation för Maxim 100 FS inriktad på att du använder den vattenmängd som passar för din teknik. 

Vår rekommendation för betning med Maxim 100 FS är: 

Betning med Maxim 100 FS på rullbord: 

0,25 l Maxim 100 FS  + 0,25 – 0,75 l vatten per ton potatis. Den aktuella vattenmängden beror på teknik och utrustning och ska säkerställa att alla potatisar får en bra täckning. 

Det är avgörande att du använder en tillräcklig vattenmängd för en en bra täckning av potatisen. Om du vill använda en låg vattenmängd ska du försäkra dig om att potatisens yta får en tillräcklig täckning. 

Betning med Maxim 100 FS på sättaren: 

Vid en utsädesmängd på 2,5 ton potatis per hektar är rekommendationen 0,625 l Maxim 100 FSper hektar blandat med 40 l vatten. 

Vid betning på sättare är det flera faktorer som kan påverka om du får rätt täckning. Det kan vara: 

  • Rätt väl av munstycke
  • Antal munstycken och placering
  • Bra sprutteknik
  • Öka vattenmängden om du samtidigt kör flytande gödning 

Kör du flytande gödning ska du vara uppmärksam på balansen när det gäller vätskans tjocklek. Därför: 

Var uppmärksam på att öka vattenmängden om du kör flytande gödning och betningsmedel samtidigt – här ska du blanda i 70-100 l vatten per hektar. 

Dosering av Maxim 100 FS i relation till utsädesmängd

Doseringen av Maxim 100 FS är baserad på mängden som ska sättas. Den rekommenderade doseringen är 0,25 l Maxim 100 FS per ton potatis.

Utgångspunkten är ofta en utsädesmängd på 2,5 ton per hektar, vilket ger en rekommenderad dosering på 0,625 l Maxim 100 FS per hektar. 

För den maximalt tillåtna doseringen på 1,375 l Maxim 100 FS är utgångspunkten en utsädesmängd på 5,5 ton per hektar. 

Betning ger högre stärkelsehalt och avkastning

Under en treårsperiod, från säsongerna 2018-2020, utförde den svenska potatisfabriken Lyckeby fyra försök med totalt 13 olika partier av sorter, där fördelningen var 11 partier med Kuras och 2 med Saprodi. Resultaten visade bland annat en högre stärkelseskörd på i genomsnitt 0,7 ton per hektar. 
 

Behandling av sättpotatis

  Sättpotatis avkastning ton/ha Stärkelse %

Stärkelse avkastning ton/ha

Netto kr/ha
Behandlat Maxim 100 FS 69,3 19,8 13,7 2 467
Obehandlat 66,5 19,5 13,0  

2018-2020, 4 olika försök, 13 olika partier (11 Kuras, 2 Saprodi)