Feromoner för kontroll av skadedjur är Syngenta Group Ventures senaste investering

Nyhet - Syngenta

Syngenta Group Ventures har tillsammans med bland annat Novo Holdings investerat i danska BioPhero. Med hjälp av ny teknik utvecklar BioPhero feromoner som kan användas för att kontrollera populationer av skadedjur genom att förhindra och hämma deras förmåga att fortplanta sig.

Vad är feromoner?
Många skadedjur kommunicerar via doft - feromoner. Feromoner är naturliga och till stor del artspecifika, och de kan förhindra att olika insektsarter förökar sig med varandra. Med BioPhero-teknologin har dessa feromoner vidareutvecklats så att även samma arter kan förhindras från att föröka sig med varandra. Det gör att man kan vara artspecifik och därmed förvalta och säkra populationen inom en viss art. Detta är användbart för jordbruket, för att minska förekomst av skadedjur.

Vanligtvis produceras feromoner genom en kemisk process som gör dem mycket dyra och därmed mer relevanta för grödor i växthus och plantager som kan säljas till ett högre värde. BioPheros bioferomoner är däremot billigare och har därför potential att användas i vanliga åkergrödor och kan ingå som en del av skadedjursbekämpningen. 

Vi tror faktiskt att vi kan göra skillnad. Våra feromoner riktar sig mot skadedjur i några av världens viktigaste grödor, inklusive majs och ris, som utgör grunden för kosten i Afrika och Asien. Att kunna bekämpa skadedjur i dessa och många andra grödor på ett enkelt sätt utan miljö- eller hälsorisker är rent av revolutionerande, säger CTO på BioPheros, Jesper Dohrup.

Mot ett hållbart jordbruk
BioPheros uppdrag är att ligga i framkant av den globala omställningen mot hållbart jordbruk. Detta är också Syngentas mål, där fokus ligger på att investera och förnya hur grödor odlas och skyddas, allt för att skapa positiva, bestående förändringar inom jordbruket.

Investeringen görs av Syngenta Group Ventures, som sedan 2009 har investerat mer än 100 miljoner dollar, nästan 700 miljoner DKK, i ny teknik och företag som syftar till att omvandla framtiden för jordbruk och livsmedel.

”BioPhero vittnar om ett innovativt förhållningssätt till framtidens lantbruk, och det är något vi på Syngenta gärna vill stödja. Syngenta Group Ventures letar alltid efter nya lösningar för jordbruket som vi kan stödja. Vi investerade i BioPhero-teamet för första gången, för cirka tre år sedan, med erkännande av deras branschledande tekniska kapacitet och de har konsekvent överträffat alla förväntningar. Denna nya investeringsrunda kommer att tillåta dem att utöka BioPheros plattform och skapa billiga feromoner, som var och en kan kontrollera flera arter", säger Michael Lee, VD för Syngenta Ventures.