Ny sensorteknologi ska mäta biologisk mångfald hos vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer

Pressmeddelanden

Den här säsongen kommer en ny sensorteknologi att undersöka aktiviteten av flygande insekter hos vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer. Tävlingen är ett samarbete mellan Syngenta, FaunaPhotonics och Jordbruksaktuellt. 

- Att bevara den biologisk mångfald är en global utmaning, men som kräver lokala insatser. Dessa nya insektsensorer kan hjälpa oss att skydda den biologiska mångfalden och samtidigt ge lantbrukarna bättre avkastning och kvalitet hos grödorna, säger Carina Christine Skovmøller, Head of Business Sustainability, Syngenta Nordics.

Teknologin är utvecklad av FaunaPhotonics där denna sensorn, via ljus, scannar och inhämtar data om de insekter som finns i området där sensorn satts upp. Sensorn registrerar dessa mätningar dygnet runt under den period den är uppsatt. Datan från sensorn kan hjälpa lantbrukaren att förstå hur den biologiska mångfalden och insektsaktiviteten ser ut på fältet runt gården, och därefter kan lantbrukaren ta beslut som påverkar grödorna positivt, samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas på bästa sätt.

- Data som samlas in hjälper lantbrukaren att agera direkt, samtidigt som datan är ett bra redskap till att förstår hur man kan använda ”den naturliga servicen” som insekterna faktiskt ger lantbruket, säger Kiri Fløistrup, agronom, FaunaPhotonics. 

Första svenska sensorn

Den första svenska sensorn ska stå hos vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer 2021, Rune, Irene och Sven Karlsson. Rune, Irene och Sven Karlsson har i över 40 år haft stort fokus på biodiversitet på sin gård och alla initiativ de har gjort och gör för biologisk mångfald på gården utvecklas för varje år. Ett helhetstänk som gjorde att de vann 2021 års tävling. 

- Insekterna har en mycket viktigt roll i lantbruket, och jag ser ett stort värde att lära mig ännu mer och använda oss av denna nya kunskap om hur vi bäst kan nyttja med dessa nyttoinsekter i framtiden. Vi hoppas att sensorn ger oss en bättre förståelse om vilka flygande insekter vi har runt oss och när dessa insekter är som mest aktiva- vilket vi inte vet så mycket om just nu. Det kommer bli ett viktigt verktyg för oss i framtiden, säger Rune Karlsson.

Sensorn sänder signaler från insekter som flyger förbi, där artificiell intelligens kan känna igen individuella arter, som hela tiden arbetar med att uppdatera med olika insektsarter och lägger till nya. Sensorn är kopplad till en digital kundportal på webben. I kundportalen kan lantbrukaren se aktiviteten från alla insekter som passerar sensorn. Det finns även en uppdelning av typ av insekter i större grupperingar efter deras vingfrekvens. 

- Jag tycker det är otroligt intressant att se om sensorer i framtiden kan hjälpa lantbrukare med att påverka biologisk mångfald på marknivå, för att på bästa sätt kunna skydda och hjälpa den biologiska mångfalden, säger Carina Christine Skovmøller.

Sensorn kommer att vara aktiv under sommaren och början av hösten, därefter kommer resultaten att börja analyseras. 

Juryns motivering till vinnaren Rune, Irene och Sven Karlsson

Många initiativ för att gynna den biologiska mångfalden året runt. De prisas bland annat för sitt långsiktiga och varierande arbete för att gynna den biologiska mångfalden på gården. Rune, Irene och Sven har tillsammans i sitt initiativ kombinerat många olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden året runt. Från det enkla med blommande fältkanter, till mer avancerar såsom anläggande av dammar, lähäckar och snokövervintringsplatser. Ett inskickat bidrag som innehåller många olika delar att inspireras av för lantbrukare.

Faktaruta om Böndernas Blomstrande Idéer

Målet med initiativet ”Böndernas Blomstrande Idéer” är att lyfta och hylla svenska lantbrukare, som gör något för att bidra till den biologiska mångfalden på deras gårdar. Böndernas Blomstrande Idéer är ett samarbete mellan Syngenta, FaunaPhotonics och Jordbruksaktuellt.

Samarbetet kommer att fortsätta under 2022. Du kan delta i tävlingen och själv vinna en FaunaPhotonics insektssensor på din gård.

Läs mer om projektet och hur du kan delta i Böndernas Blomstrande Idéer här