Nytt digitalt verktyg skall hjälpa lantbrukare stoppa skadedjur med precision

Pressmeddelanden
BYDV Assist

Löss som bär på rödsotvirus är en utmaning för många lantbrukare. Men med en ny app blir det möjligt att upptäcka problemet i tid. Det digitala verktyget ger vägledning för att hitta precis rätt tidpunkt för bekämpning av lus i höstsådda grödor. Verktyget bidrar till ett mer precist och därmed mer långsiktigt hållbart lantbruk.

I samband med höga temperaturer ökar risken för att löss sprider rödsotvirus. Att det dessutom blir mer vanligt med gröna fält året runt gör att det finns mer föda till lössen som då kan föröka sig. Den nya appen med namnet BYDV-assist från Syngenta skall hjälpa lantbrukare hitta rätt tid för att minska spridningen av löss och därmed också spridningen av rödsotvirus.

”Lantbrukarens största utmaning är att om rödsotviruset redan fått spridning i fältet finns det inget man kan göra. Med hjälp av appen blir det enklare att hitta optimal behandlingstidpunkt. Den som följer appens anvisningar kan hålla rödsotviruset borta och därmed också undvika de skördeminskningar som sjukdomen kan leda till” säger Torben Sørensen som är produktchef för utsäde på Syngenta i Norden.

I appen får användaren tillgång till specifika väderprognoser för en radie om bara några få kilometer. Med utgångspunkt i graddagar håller appen också koll på lössens livscykel.

För de lantbrukare som sår sina höstgrödor tidigt har lössen möjlighet att utvecklas på grund av varmare temperaturer. Med hjälp av appen bir det enkelt att skriva in sådatum och lokalitet och på så sätt få vägledning i hur rödsotvirus kan förebyggas.

Planering och precision för ett hållbart lantbruk

Att arbeta för framtidens lantbruk och att kombinera hållbarhet med höga skördar är ett viktigt fokus för Syngenta.

”De krav vi ska leva upp till i framtiden innebär att vi ska kunna producera höga skördar på ett hållbart sätt” säger Torben Sørensen 

Men klimatförändringar innebär att somrarna blir längre vilket gör att det kan förekomma flera generationer av lus, och det blir svårare att lyckas med de strategier vi är vana vid.

”Jag har träffat lantbrukare som har behandlat deras fält efter planen, men som på grund av rödsotvirus ändå har förlorat  stora delar av skörden i deras höstsäd. När vi analyserat dessa fält upptäckte vi att det var ett fönster på sju dagar då fältet inte varit skyddat mot lus, vilket givit ett kraftigt angrepp” menar Torben Sørensen 

Appen lanseras den 22 juni och kan laddas ner gratis i Appstore och Playstore.

Om BYDV assist

  1. Appen ger en överblick över de dagar då fältet riskerar att angripas så att man kan undvika att marken är obeskyddad just då. Det ger en möjlighet att behandla precis när det finns ett behov för det.
  2. Appen använder sig av specifik väderdata från lokala väderstationer med utgångspunkt i lantbrukarens information om till exempel postnummer.
  3. Användaren skriver in datum för när grödan är sådd och uppkomst.
  4. Med utgångspunkt i den information som skrivits in räknar appen ut den optimala tidpunkten för behandling baserat på summan av graddagar.
  5. Appen kan också analysera bakåt i tiden där väderdata kan jämföras med tidigare behandling av fältet.

Läs mer om BYDV Assist och hur du enkelt kan ladda ner