Syngenta Seedcare och Bioceres Crop Solutions samarbetar för att lansera biologiskt betat utsäde

Pressmeddelanden
Syngenta Seedcare och Bioceres Crop Solutions samarbetar för att lansera biologiskt betat utsäde.
  • Syngenta Seedcare blir global exklusiv distributör av Bioceres biologiska lösningar för betning av utsäde.
  • Etablering av ett långsiktigt samarbete inom forskning och utveckling, för att främja globala registreringar av befintliga produkter och gemensam utveckling av nya biologiska lösningar.
  • Samarbetet innebär att Syngenta Seedcare och Bioceres kommer  att utöka det strategiska samarbetet på nyckelmarknader. Brasilien, Latinamerika och Europa kommer att prioriteras.. Användning av produkterna kräver godkännande från respektive lands myndighet.

Läs hela pressmeddelandet på Syngenta Group webbplatsen