Syngenta Crop Protection förvärvar två bioinsekticider från Bionema - en brittisk utvecklare av biobekämpning

Pressmeddelanden

Syngenta Crop Protection AG har förvärvat två nya bioinsekticider, NemaTrident® och UniSpore®, från den ledande utvecklaren av biobekämpningsprodukter, Bionema Limited.

  • Produkterna NemaTrident® och UniSpore® kommer att erbjuda en kompletterande teknologi för att effektivt och hållbart hantera skadedjur och förebygga resistens.
  • NemaTrident® och UniSpore® kommer att vara de första helägda biologiska medlen i den portfölj som Syngenta Professional Solutions hanterar. Syngenta Professional Solutions arbetar mot företag med fokus på grönytor.  

Läs hela pressmeddelandet på Syngenta Group webbplatsen