Artificiell intelligens ska hjälpa Syngenta och Insilico Medicine att skapa hållbara jordbruksprodukter

Pressmeddelanden
  • I ett flerårigt samarbete mellan Syngenta och Insilico Medicine kommer AI artificiell intelligens att användas för att utveckla hållbara jordbruksprodukter och ny teknik.
  • Insilico Medicine är världsledande inom användning av AI och har utvecklat specialkunskap för att skapa nya aktiva substanser på ett snabbare och mer effektivt sätt.
  • Syngenta kommer använda sig av den artificiella intelligensens stora potential för att utveckla nästa generations hållbara växtskydd.

Läs hela pressmeddelanden på vår globala hemsida