Ogräsmästaren| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Ogräsmästaren

Tävlingen årets Ogräsmästare 

Antalet ogräspreparat som är godkända att använda minskar, samtidigt som problemet med resistens växer. 

Att ständigt bli bättre på att hantera ogräsen är ett måste för att lyckas i längden.

Under våren 2016 och 2017 har Syngenta tillsammans med tidningen Jordbruksaktuellt, Hushållningssällskapet och HIR arrangerat tävlingen Årets Ogrämästare. 

Ogråsmastäre

Målet med tävlingen är att sätta fokus på betydelsen av en helhetssyn och resistensstrategi.  Genom att i två omgångar svara på frågor om ogräs och ogräsmedel utses tre finalister. 

Varje finalist får presentera sin ogrässtrategi i ett reportage i Jordbruksaktuellt och vinnaren utses av en jury. Vinnaren koras på Borgeby och prissumman är 10 000 kronor och förstås en stor ära!

Håkan blev årets Ogräsmästare 2017 

Foto: Carolina Wahlberg, Jordbruksaktuellt

Ogräsmastare 2017

Håkan Lindquist från Sjöbo i Skåne blev Årets Ogräsmästare 2017 med motiveringen:

Årets vinnare förstår vikten av att jobba på lång sikt med en varierad växtföljd med vår- och höstbehandlingar för möjligheten att angripa ogräsen från olika håll. Med en hög närvaro i fält har vinnaren full koll på spirande ogräs samt effekt av behandlingar, på så vis skapas en uthållig växtskyddstrategi.Tack vare löpande arbete med jordförbättrande åtgärder som dränering samt kalkning och mineraltillförsel enligt markkartering ger årets ogräsmästare bästa möjlighet för en konkurrenskraftig gröda. Det finns hos vinnaren även ett stort engagemang för lantbruket som en hållbar del av landsbygden, där vinnaren förutom en hållbar växtskyddstrategi, tagit flera initiativ till att förbättra vattenmiljön i närområdet med framgångsrika resultat

Läs hela artikeln om vinnaren här på Jordbruksaktuellt

Reportage om de tävlande i Ogräsmästaren 2017

Ogräsmästaren 2017

Finalist 1 - Carl-Johan Pettersson

Ogräs är dock något som odlaren strategiskt kan motarbeta. Här kommer den första...

Ogräsmastare 2017

Finalist 2 - Jan-Åke Svensson

Hos den andra finalisten i Ogräsmästaren är det en klassiskt skånsk växtföljd som...

Ogräsmastare 2017

Finalist 3 - Håkan Lindquist

För att lyckas med grödan är det viktigt att se över sina fält ofta menar Håkan

Så gick det i Ogräsmästaren 2016

Per-Eric Magnusson på Janstorps gård blev årets Ogräsmästare 2016. Prisutdelningen skedde på Borgeby och prissumman var 10 000 kronor.

Motivering till vinnaren av Ogräsmästaren 2016

 

Genom gedigna investeringar i markförbättrande åtgärder, medveten jordbearbetningsstrategi, en anpassad och varierad växtföljd samt noggrant arbete med bevakning och uppföljning av växtskyddsåtgärder i fält, skapas goda förutsättningar för ett uthålligt växtskyddsarbete på vinnargården.
Detta i kombination med en anpassad användning av växtskyddsmedel, visar på en systematisk och medveten växling mellan höst- och vårbehandlingar med olika verkningsmekanismer, både inom enskilda grödor och över hela växtföljden.

 

 
I tävlingen deltog tre duktiga lantbrukare från olika delar av Sverige som alla kommit till finals genom att ha svarat på två omgångar med frågro om ogräs, ogrässtrategier och sprutteknik. 

I juryn satt: Oskar Björling, Syngenta, Carl-Henrik Ljung, Syngenta, Rickard Andersson, HIR Skåne, Anders Månsson, Hushållningssällskapet Örebro och Marcus Eriksson, Hushållningsällskapet Örebro. 

Läs alla reportage via länkarna nedan. 

Ograsmastara 2016 Borgeby

Läs alla artiklarna från 2016 och juryns omdömen på ja.se

Artikel om Per-Eric Magnusson, Janstorps gård, Skurup

Artikel om Henrik Wallenberg, Limsta Säteri, Västerås

Artikel om Per Ericsson, Binninge Gård, Närke

Per-Eric Magnussons vinnande åtgärder för att minska ogrästrycket

• Varierar höst och vårgrödor för att inte gynna varken sommar eller vinterannueller. 
• Plöjer för att minska trycket av ogräs och flertalet glyfosatbehandlingar.
• En varierad växtföljd med vår- och höstgrödor möjliggör fler bekämpningspreparat och en variation av aktiva substanser minskar risken för resistens.
• Använder inte samma lågdosmedel i samma gröda vid vår- och höstbehandling. Försöker spara användningen av lågdosmedel till våren oavsett produkt inom denna grupp. 
• Tar beslut om behandling efter att ha sett över fälten noggrant.
• Försöker alltid ha med mer än en aktivsubstans vid en ogräsbehandling för att få en bredare effekt och samtidigt minska risken för att selektera fram resistens.