Revus Top och Revus | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potatis_2017_Tab 5

Revus Top är Revus kompletterat med den aktiva substansen difenoconazol. Detta ger möjlighet till en helt ny och effektiv resistensstrategi mot torrfläcksjuka/Alternaria vilket hjälper stobilurinerna att bevara deras effektivitet.

Mer om Revus Top

Tack vara att Revus Top innehåller difenoconazol som har effekt mot torrfläcksjuka kan man hålla nere antalet stobilurinbehandlingar, ett bra hjälpmedel för att förhindra en resistensutveckling. Revus Top ersätter inte Revus men är en stark partner som dessutom
möjliggör ett förebyggande skydd mot torrfläcksjuka. 

I starten av ett behandlingsprogram räcker det med att förhindra att bladmöglet får fäste i fältet, det gör du med Revus. Senare under säsongen ska man inleda den förebyggande behandlingen mot Alternaria samtidigt som man fortsätter bekämpningen av bladmögel, dvs precis det Revus Top är framtaget för. Revus Top kombinerar effekten av mandipropamid (Revus) mot bladmögel med effekten av difenoconazol mot torrfläcksjuka/Alternaria. 

För att få det bästa förebyggande skyddet mot både bladmögel och torrfläcksjuka/Alternaria ska behandlingsprogrammet inledas med två sprutningar med Revus för att därefter följas upp med två Revus Top behandlingar. Detta följs sedan upp med två Amistar behandlingar i kombination med ett bladmögelpreparat.

Det är en stor fördel att behandla tidigt på säsongen med Revus, då Revus skyddar både över och undersidan av bladen.

Mer om Revus

Revus är det bästa preparatet att påbörja skyddet mot bladmögel med, detta på grund av dess translaminära effekt som beskyddar både ovan och undersidan av bladen.

Det minskar risken för spridning av bladmögel från jorden via vattenstänk orsakat av vind eller regn. Användning av Revus och Revus Top i en oavbruten serie behandlingar innebär att den aktiva substansen ackumuleras i bladen. Detta ger det bästa tänkbara skyddet mot en bladmögelinfektion. Vi kallar det för blockeffekt  och det är din säkerhet för maximalt skydd av grödan.