Revus och Revus Top - en stark dubbellösning | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potatis_Tab 1

Revus och Revus Top - en stark dubbellösning

Revus och Revus Top utpekas återigen av experter som några av de bästa preparaten mot bladmögel och torrfläcksjuka som finns på marknaden. Den goda effekten uppnås genom att preparaten är utvecklade till att samverka. De tillhör också de preparaten som har den minsta risken för resistensutveckling. 

Att bekämpa Alternaria ser jag som minst lika viktigt som att hålla bladmögel borta vid odling av chipspotatis och stärkelsepotatis. Därför använder jag Revus Top tidigt som ett grundläggande skydd mot både potatisbladmögel och Alternaria. Jag sprutar normalt sju till åtta gånger varav 2-3 omgångar med Revus Top. Fördelar med Revus Top är också att den är både regnfast och translaminär vilket ger ett bättre skydd även om det skulle komma en regnskur.

Erik Jansson, Wittskövle

Vår forskning, din trygghet

Syngenta har i många år varit specialister på bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka (alternaria) i potatis. Löpande forskning och utveckling har resulterat i effektiva preparat som är framtagna för att både förebygga och minimera utveckling av resistens.

Flera oberoende fältförsök har i många år visat att Revus och Revus Top är bland marknadens bästa preparat. Revus och Revus Top utmärker sig med särskilt goda egenskaper när det gäller skydd av potatisen mot bladmögel och torrfläcksjuka. Preparaten utgör runden i de flesta potatisstrategier och är testat av Euroblight, där de visar sig ha en god effekt tillsammans med låg risk för resistensutveckling.

 

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet mot bladinfektionEffektivitet vid nytillväxtEffektivitet vid stjälkinfektionFörebyggande effektKurativ effektAntisporulerande effektRegnfastMobilitet i plantan
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

* Enstaka försök indikerade 1½

Euroblight-arbetsgruppens översikt över effekt, verkningsmekanism, regnfasthet och rörlighet i plantan. En komplett översikt finns på http://euroblight.net (uppdaterat 03.06.2016). Infektionsvärdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = mycket god effekt; tomt = ingen värdering. Infektion av knölar angivs i tal för 2009-2011. Tidigare genomgång av infektion av knölarna angivs från 0 till xxx. 1) Baserat på begränsade data. 2) I några försök fanns det indikationer på att resultatet borde vara värderat som 1,5.