Torrfläcksjuka | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potatis_Tab 3

Torrfläcksjuka/Alternaria

Alternaria

Torrfläcksjuka gynnas av att vädret växlar mellan fuktiga perioder och torra varma perioder. Risken för angrepp är störst i fält där det varit angrepp tidigare.

Stressfaktorer som torka, insektsskador och växtnäringsbrist, speciellt kvävebrist ökar risken för angrepp. Symptomen uppträder oftast inte förrän i mitten till slutet av juli men det första angreppet kan ha skett flera veckor tidigare. Symptomen syns oftast på de nedersta bladen först.

Torrfläcksjuka/alternaria överlever på växtrester i marken och sporer sprids genom att jord blåser eller skvätter upp på bladen med hjälp av regndroppar. Nya rön visar att sporerna tidigt kan spridas upp på bladen men att angreppen inte går vidare förrän de rätta väderbetingelserna för svampen inträder.

Torrfläcksjuka kan vara en dyr upplevelse i potatis. Därför har vi på BJ-Agro alltid ett stort fokus på rätt behandlingstidpunkt i kombination med effektiva preparat i våra sprutstrategier – utan att kompromissa med risken för resistensutveckling. Vi rekommenderar alltid att Revus Top ska ingå som en del i en effektiv strategi mot torrfläcksjuka i stärkelse och utsädespotatis men även i känsliga matpotatissorter.

Benny Jensen BJ-Agro, Danmark

Benny Jensen