Potatisstrategi | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potatis_Tab 4

Strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka (Alternaria) – och förebyggande av resistens

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Undersökningar visar att det finns en utvecklad resistens mot fungicidgruppen strobiluriner. Det är därför viktigt  att växla mellan olika preparat samt att använda sig av en strategi där man använder sig av fler olika aktiva substanser.

Potatis Strategin

Jag odlar potatis till chips- och stärkelseproduktion. Bekämpningsstrategin är densamma och jag har länge använt Revus och Revus Top som bas i min bekämpning mot bladmögel och torrfläcksjuka. För att skydda odlingen och bevara effekten av produkterna är det viktigt att använda dem på ett korrekt sätt och alternera mellan olika produkter med olika verkningsmekanismer för att minimera risken för resistens.

Per Fjelkner, Flodala Gård i Fjälkinge, Sverige

Per Fjelkner

Rätt preparat (Alternaria)

Ett svenskt försök med procentuell effekt av Revus Top mot Alternaria.

Rätt preparat

Rätt timing (Alternaria)

Ett danskt försök med timing av Alternariabehandlingar – procentuell täckning. Visar hur viktig timingen är.

Potatis R¨¨att timing

Rätt dos (bladmögel)

Visar skillnaden mellan halv och hel dos. Korrekt dos är viktigt för en god effekt.

Potatis