Syngenta Potato Academy 2023

Mögel- och resistenshantering

Resistance management in practice - Netherlands 2023 - Geert Kessel

Monitoring technologies - Lorenzo Borghi

Trial results and blight management in practice - Lars Bødker

Nordic trial results - Jesper Yngvesson

Biologiska medel

Introduction to biocontrols - Sarah Van Beneden

Introduction to biostimulants, Sarah Van Beneden

Test of biostimulants - Jesper Yngvesson

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Undvik mögel i potatisen

Undvik mögel i potatisen

Skydda mot potatismögel i ett tidigt skede

QUANTIS biostimulant

QUANTIS biostimulant för din potatis

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån