Armure - Får inte längre användas - Svampmedel | Syngenta

You are here

Armure - Får inte längre användas

Senast uppdaterad:
13.05.2020

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4902
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp G1, "FRAC kod 3
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk
Försäljningsförbud från och med: 
19.12.2019
Användningsförbud från och med: 
19.03.2020