You are here

Force 20 CS

senast uppdaterad:
06.09.2016

Betningsmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
nr 3993
Förpackningsstorlek: 
20 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Pyrethroid
Verkningssätt: 
Kontakt, gasverkande

Kontakt och gasverkan i jorden runt fröets närhet skyddar fröet och groddplantan mot angrepp av ett brett spektrum av skadeinsekter.

Mot insekter i oljeväxter, foderbetor och sockerbetor genom betning av utsäde.

Sprutteknik

Betning av utsäde

Vattenmängd

-

Regnfasthet

-

  • 020-99 60 00