Hylobi Forest - Insektsmedel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Hylobi Forest

Senast uppdaterad:
14.07.2016

Insektsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4809
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Pyrethroid
Resistensgrupp: 
Grupp 3A
Formulering: 
Kapselsuspension
Verkningssätt: 
Kontakt

Hylobi Forest® är en pyrethroid med mycket god effekt mot snytbaggen. Bekämpar effektivt insekter som kommer i direkt kontakt med sprutvätskan samt insekter som gnager på behandlade plantdelar efter behandlingen. Hylobi Forest® har dessutom en repellerende verkan mot nytillkomna skadegörare.

Mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade plantor.

Sprutteknik

Behandling av i särskild anläggning på plantskola

Vattenmängd

1-2 % lösning

Regnfasthet

Vid intorkning

  • 020-99 60 00