Karate 2,5 WG - Insektsmedel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Karate 2,5 WG

Senast uppdaterad:
05.10.2016

Insektsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4164
Förpackningsstorlek: 
1 kg, 10 kg
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Grupp 3A
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Kontakt, Magverkande

Karate® är en pyretroid med mycket god effekt mot en lång rad skadegörare i många grödor. Den verksamma beståndsdelen har en mycket effektiv kontaktverkan men skyddar även mot skadegörare som suger eller gnager på behandlade plantor. Karate® har dessutom en repellerande verkan mot nytillkomna skadegörare. Eventuella överlevande skadegörare är normalt utan betydelse pga minskad aptit. Karate® är kontaktverkande och har ingen gasverkan och sprids ej systemiskt i plantan. Karate® verkar snabbt samtidigt som produkten har en god långtidseffekt. Långtidseffektens varaktighet beror på växternas utvecklingsstadium, tillväxthastighet, använd dosering, sprutvätskans fördelning samt skadegörarens beteende. Insekter som sitter långt ner i grödan eller på undersidan av bladen är svårare att bekämpa.

Mot bitande och sugande insekter i lantbruks-, trädgårds- och prydnadsväxter

Sprutteknik

Bomspruta, fläktspruta eller ryggspruta.

Vattenmängd

100-1500 l/ha

Regnfasthet

Vid intorkning

  • 020-99 60 00