KARATE Zeon 5 CS

Dispens gäller från och med 23 maj 2024 till och med 8 september 2024
Senast uppdaterad:

Insektsmedel

Växtskydd

Förpackningsstorlek:
1 l
Aktiv substans:
50 g/l (50% w/w)
Lambda-cyhalothrin
Kemisk grupp:
Pyrethroid
Formulering:
Emulgerbart koncentrat