Plenum 50 WG - Insektsmedel | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Plenum 50 WG

Senast uppdaterad:
14.07.2018

Insektsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4792
Förpackningsstorlek: 
1 kg
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Pyridine azomethine derivatives
Resistensgrupp: 
Grupp 9B
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Kontakt, Magverkande, Systemisk,Translaminär

Plenum® 50 WG verkar med en specifik kontakt- och mageffekt mot bladlöss, vita flygare och rapsbaggar. Systemisk och translaminär verkan säkerställer att även insekter som sitter dolda i bladverket kontrolleras. Unik verkningsmekanism minskar risken för resistens om den ingår i ett behandlingsprogram med andra insekticider.

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka. Mot skadeinsekter i växthusodlinger av sallat. Mot skadeinsekter i odlingar av raps.

Sprutteknik

Bomspruta, fläktspruta eller ryggspruta.

Vattenmängd

200-1200 l/ha

  • 020-99 60 00