Pirimor - Får inte längre användas - Insektsmedel | Syngenta

You are here

Pirimor - Får inte längre användas

Senast uppdaterad:
26.05.2020

Insektsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 5134
Förpackningsstorlek: 
1 kg
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Carbamate
Resistensgrupp: 
Grupp 1B
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Gasverkande, Kontakt, translaminär
Användningsförbud från och med: 
31.12.2019