Plenum 50 WG - Får inte längre användas - Insektsmedel | Syngenta

You are here

Plenum 50 WG - Får inte längre användas

Senast uppdaterad:
26.05.2020

Insektsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4792
Förpackningsstorlek: 
1 kg
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Pyridine azomethine derivatives
Resistensgrupp: 
Grupp 9B
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Kontakt, Magverkande, Systemisk,Translaminär
Användningsförbud från och med: 
31.12.2019