You are here

Share page with AddThis

Amistar

Senast uppdaterad:
14.07.2018

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4219
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
QoI
Resistensgrupp: 
FRAC kod C3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Bredverkande preparat med stark förebyggande och viss kurativ effekt mot ett stort antal svampsjudkomar i ett stort antal kulturer. Stoppar svampens utveckling genom att blockera cellernas andningsprocess. Systemisk och translaminär effekt säkerställer ett gott skydd mot svampsjukdomar även då plantan är i stark tillväxt.

Sprutteknik

Bomspruta, fläktspruta eller ryggspruta

Vattenmängd

100-300 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00