You are here

Share page with AddThis
Elatus Plus

Elatus Plus

Senast uppdaterad:
14.06.2017

Svampmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
5315
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
SDHI
Resistensgrupp: 
Grupp C2, "FRAC kod 7
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Elatus™ Plus innehåller den aktiva substansen bensovindiflupyr. Bensovindiflupyr (Solatenol™) tillhör gruppen SDHI-fungicider som inhiberar Complex II-respiration. Solatenol™ verkar förebyggande. Solatenol™ fördelas jämnt mellan bladyta, vaxlager och bladvävnad. Denna fördelning och den aktiva substansens höga molekylära aktivitet gör att Solatenol™ ger en effektiv sjukdomskontroll.

Mot svampsjukdomar i odlingar av sockerbeta, vår- och höstvete samt vår- och höstkorn.

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

100-400 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00