You are here

Shirlan

senast uppdaterad:
09.12.2016

Svampmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
nr 3957
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Dinitroanaline
Resistensgrupp: 
Grupp C5
FRAC kod 29
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Kontakt

Stark förebyggande verkan mot potatisbladmögel. Spordödande effekt minskar risken för brunröta. Preparatet verkar på flera ställen i svampens livscykel vilket minskar risken för resistens. Shirlan® har effekt även mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria.

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Sprutteknik

Bomspruta eller ryggspruta.

Vattenmängd

200-400 l/ha

Regnfasthet

2 timmar

  • 020-99 60 00