You are here

Tiro

senast uppdaterad:
16.08.2017

Svampmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
nr PHT-0008-4902
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp G1
FRAC kod 3"
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Verkar förebyggande och kurerande mot svartpricksjuka, brunfläcksjuka, bladfläcksjuka, mjöldagg, gulrost och brunrost, bladfläcksjuka, mjöldagg, gulrost och brunrost

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete samt vår- och höstkorn.

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

150-300

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00