Tiro - Får inte längre användas - Svampmedel | Syngenta

You are here

Tiro - Får inte längre användas

Senast uppdaterad:
26.05.2020

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr PHT-0008-4902
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp G1
FRAC kod 3"
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk
Försäljningsförbud från och med: 
19.12.2019
Användningsförbud från och med: 
19.03.2020