Touchdown Premium - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Touchdown Premium

Senast uppdaterad:
05.12.2019

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4472
Förpackningsstorlek: 
20 l
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Grupp G
Formulering: 
Lösligt koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Effektiv mot vegetation. Ogräsen skall vara i aktiv tillväxt vid behandlingen.

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar

Försäljningsförbud från och med: 
30.06.2019
Användningsförbud från och med: 
30.06.2020

Sprutteknik

Bomspruta, radspruta, ryggspruta eller avstrykaraggregat

Vattenmängd

200 l /ha

Regnfasthet

4 timmar

  • 020-99 60 00