You are here

Share page with AddThis

Produktsökning

Pages

Amistar

Svampmedel

Mot svampangrepp i många odlingar

Amistar Gold logo

Amistar Gold

Svampmedel

Får endast användas mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor.

Apron XL

Betningsmedel

Mot svampangrepp i odlingar av köksväxter, ärtor, spenat och sockerbetor genom betning av utsäde

Armure

Svampmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av sockerbeta, vår- och höstvete samt vår- och höstkorn.

Bonzi

Bonzi

Tillväxtregulator för växter

Bonzi används enbart på krukväxter i växthus.

Boxer

Ogräsmedel

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete, höstkorn, potatis och gräs för utsäde

Callisto

Ogräsmedel

Mot ogräs i odlingar av socker- och fodermajs.

Celest Extra Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av utsäde

Celest Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete genom betning av utsäde

Dividend Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i stråsäd och lin genom betning av utsäde.

Elatus Era Logo

Elatus Era

Svampmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete.

Elatus Plus

Elatus Plus

Svampmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av sockerbeta, vår- och höstvete samt vår- och höstkorn.

Evure Neo logo

Evure Neo

Insektsmedel

Mot insektsangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, lin, raps, rybs, potatis, ärter, bönor, huvudk

Force 20 CS

Betningsmedel

Mot insekter i oljeväxter, foderbetor och sockerbetor genom betning av utsäde.

Geoxe 50 WG logo

Geoxe 50 WG

Svampmedel

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd.

Hylobi Forest

Insektsmedel

Mot skadeinsekter på barrträdsplantor.

Karate 2,5 WG

Insektsmedel

Mot bitande och sugande insekter i lantbruks-, trädgårds- och prydnadsväxter

Kayak

Svampmedel

Mot svampangrepp i odlingar av korn.

Maxim 100 FS

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Moddus M

Tillväxtregulator för växter

För stråförkortning i odlingar av stråsäd och gräsfrö

Moddus Start

Tillväxtregulator för växter

För stråförkortning i odlingar av stråsäd och gräsfrö

Pirimor

Insektsmedel

Mot bladlöss i odlingar av aubergine, paprika, tomat, pepino, gurkväxter, kryddväxter, sallatsväxter, jordgubbar

Plenum 50 WG

Insektsmedel

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka.

Quadris logo

Quadris

Svampmedel

Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd, raps, rybs

Pages