Produktsökning | Syngenta

You are here

Produktsökning

Apron XL

Betningsmedel

Mot svampangrepp i växthusodlingar av rädisor, kepalök, gurka, sallat, broccoli,...

Beret Extra Formula M logo

Beret Extra Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av...

Celest Extra Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av...

Celest Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete genom betning av...

Dividend Formula M

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i stråsäd och lin genom betning av utsäde.

Force 20 CS

Betningsmedel

Mot insekter i foderbetor och sockerbetor genom betning av utsäde.

Maxim 100 FS

Betningsmedel

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde. All annan användning...

Quantis logo

Quantis

Biostimulant

QUANTIS är en flytande biostimulant, som reducerar känsligheten för abiotisk stress,...

Vibrance Duo logo

Vibrance Duo

Betningsmedel

Nyhet

Mot svampsjukdomar i odlingar av korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av...

Vibrance Gold logo

Vibrance Gold

Betningsmedel

Nyhet

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av...

Vibrance star logo

Vibrance Star

Betningsmedel

Nyhet

Mot svampangrepp i odlingar av vete, durumvete, speltvete, korn, rågvete och råg genom...