Mascara - Variety Raps | Syngenta
Share page with AddThis

You are here

Mascara

Senast uppdaterad:
30.07.2018
Utsäde: 

Raps

Mascara blev omedelbart vid introduktionen en populär sort ‒  detta tack vare vinterhärdigheten och stabiliteten i hela det rapsodlande området! Sorten är en hybrid med alla fördelar som följer av det i form av vitalitet och stresstålighet och anses mycket odlingssäker.

Utmärkande för Mascara är dess sundhet ‒  motståndskraften mot Verticillium (kransmögel) är mycket stor. Även Phoma-resistensen är mycket god.

Stjälkens egenskaper vad gäller längd och styrka tryggar en bekymmerslös skörd när mognaden infaller. Oljehalten är medelhög och renheten på den skördade varan är högre än för de flesta övriga på marknaden.

Såfönstret (tidsintervallet för framgångsrik sådd och etablering) är brett för Mascara, och det är endast de mycket tidiga såtidpunkterna som man bör vara försiktig med.

Fröskörd, SLU 2013-17

Rel.tal: A+B omr = 105;  D+E omr = 103

Oljehalt, SLU 2013-17

Rel.tal = 99 (49,2 %)

Stjälklängd

Medel (5)

Stjälkstyrka

God (7)

Stjälksträckning höst

Låg till medel (6)

Vinterhärdighet

Hög (7)

Utveckling vår

Medel (5)

Blomning startar

Medel (5)

Mognadstidpunkt

Medel (5)

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Lantmännen