You are here

Pythium i sockerbetor

Pythium spp.

Pythium är en snabbväxande svamp som framför allt orsakar problem vid uppkomsten. Den lever huvudsakligen på döda växtdelar i jorden, men angriper också flera olika grödor. Svampen attraheras av ämnen från den groende sockerbetsplantan och kan vid fuktiga och kalla förhållanden effektivt ta död på den lilla grodden. 

Pythium kan orsaka rotbrand på småplantor.

Pythium infekterad planta.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Underhålla dräneringen. God dränering missgynnar svampar som vill ha fukt.
  • Skapa förutsättningar för en snabb uppkomst. En frisk planta i bra kondition angrips inte lika lätt som en planta som får kämpa för att komma upp under svåra förhållanden.
  • Använda fungicidbetat utsäde. Det skyddar under uppkomsten samt de närmaste veckorna efter.