You are here

Share page with AddThis

Quench - vårkorn

Populärt maltkorn som aldrig sviker

Quench är sorten som aldrig sviker och som ger dig säkerheten att grödan kan säljas som maltkorn. Välj Quench om du vill ha:

  • Hög och stabil avkastning
  • Attraktiva maltkornsegenskaper
  • En sort som efterfrågas bland mälterier

Quench presterar bra i samtliga odlingsområden och dess höga avkastningsnivå gör att den också är intressant att odla som foder. Sorten har en något senare mognadstidpunkt och har god resistens mot mjöldagg och nematoder.

Läs mer om försöksresultat och odlingsegenskaper i  Quench produktspecifikation.