You are here

Ramularia i sockerbetor

Ramularia beticola

Ramularia beticola är en bladfläcksvamp som förekommer främst i norra Europa. Svampen trivs i ett svalt klimat och har ett temperaturoptimum runt 17°C. Regn och fukt gynnar angrepp och därmed påskyndar bevattning infektionen. Ramularia kan angripa sockerbetorna under sommaren och symptomen kommer under augusti-oktober. Bladfläckarna är bruna och oregelbundna med en diameter på ca 4-12 mm. Fläckarna framträder först på äldre blad, men kan vid svåra angrepp täcka hela bladverket. Betan förbrukar socker när den bildar nya blad för att ersätta de gamla angripna och ju tidigare infektionen kommer, desto mer påverkas avkastningen.

Typiska Ramularia fläckar

Starka angrepp av Ramularia.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Hålla en god växtföljd på minst 4 år, eftersom svampen överlever på infekterade växtrester i marken.
  • Undvika bevattning om det finns risk för infektion.
  • Bekämpa med en bladfungicid redan vid tidiga angrepp.
  • Välja sorter med god resistens.