You are here

Rhizoctonia i sockerbetor

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia kan orsaka rotbrand såväl som allvarlig röta i stora rötter. Denna sjukdom är dock hittills inget nämnvärt problem i Sverige. 

Typiska symptom är en kolsvart yta på betan där de inre delarna uppvisar en brun röta. Infektionen förekommer ofta fläckvis och kan resultera i nedvissnad blast. Ofta infekteras även kronan och plantan dör helt. När infekterade rötter läggs i lager fortsätter rötan att utvecklas och även friska betor kan angripas.

Rhizoctonia kan orsaka rotbrand på småplantor.

Betydelse vid lagring


I ett lagringsförsök med tillförd infektion av Rhizoctonia, var sackarosförlusten under 7 veckors lagring 20% i 8°C och 60% i 20°C. I friska betor, som lagrades på samma sätt, uppstod ingen förlust i 8°C, men ca 10% i 20°C. Rhizoctonia rotröta kan ge upp till 50% skördeförluster vid angrepp i fält och kan dessutom ge ytterligare betydande förluster vid lagring.

Liten betplanta med angripen rot

Rotbrand orsakad av
Rhizoctonia solani.

Döda och angripna betor i fält.

Döda och angripna betor i fält.

Rot med tydligt angrepp.

Angrepp av Rhizoctonia solani.

Genomskärning av betrot, angripen av Rhizoctonia solani.

Genomskärning av betrot,
angripen av Rhizoctonia solani.


Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Hålla god dränering av fälten och undvika dålig jordstruktur och packning. Allt som gynnar en bra uppkomst reducerar risken för infektion.
  • Använda fungicidbetat frö. Det ger en viss grad av skydd under uppkomsten och de följande veckorna.
  • Hålla en god växtföljd på minst 4 år, eftersom svampen överlever i jorden. Undvika majs  i växtföljden.
  • Undvika bevattning om det finns risk för infektion.
  • Välja sorter med hög resistensnivå.