You are here

Rhizomania i sockerbetor

BNYVV Beet necrotic yellow vein virus

Rhizomania orsakas av Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV). Viruset sprids med Polymyxa betae, som finns i jorden och kan ligga skyddat i vilsporer av Polymyxa under minst 15 år. Varmt och fuktigt klimat är gynnar utvecklingen av sjukdomen. Viruset sprids till nya odlingsområden med infekterad jord. Spridning kan även ske med kontaminerat bevattningsvatten. Vanligtvis uppträder rhizomania först fläckvis i ett fält. Plantorna blir förkrympta och blasten gulfärgad. Rötterna får ett ”skäggigt” utseende som beror på att en mängd smårötter bildas. Ibland upptäcks ett angrepp av rhizomania först vid leverans av betorna, då rotskörden har blivit låg, sockerhalten extremt låg och natriumvärdena förhöjda.

Symptomen ”skäggiga” rötter kan förväxlas med nematodangrepp och den gulfärgade blasten med till exempel näringsbrist. För att säkert fastställa om det finns rhizomania i ett fält måste laboratorieanalyser göras antingen på jordprov eller på betrötter.

Rhizomania infekterad beta
med skäggig rot.

Betor som växt på samma rhizomania
smittade fält. Resistent beta till
vänster och mottaglig till höger.

Gula fläckar i fält, orsakade av
betor smittade med rhizomania.

 

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Ta jordprov och analysera det för förekomst av rhizomania. .
  • Undvika att jord smittad med rhizomania kommer in i fälten, exempelvis via jord som sitter kvar på lantbruksredskap.
  • Odla sorter med resistens mot rhizomania.