Så får du bättre kvalitet på utsädspotatis – använd Amistar direkt i fåran - ”Amistar In Furrow” | Syngenta

You are here

Amistar Logo

Så får du bättre kvalitet på utsädspotatis – använd Amistar direkt i fåran - ”Amistar In Furrow”

Ett så kallat Minor Use (begränsat användningsområde) för användning av fungiciden Amistar har godkänts inför säsongen 2018. Det begränsade användningsområdet innebär att Amistar får användas direkt i fåran i samband med sättning, vilket betyder att svenska potatisodlare på ett bättre sätt kan kontrollera sjukdomar som finns i jorden. 

Idag finns ett antal produkter på som kontrollerar de sjukdomar som finns på själva knölen, alltså de utsädesburna sjukdomarna. Men det har tidigare inte funnits något effektiv behandling mot markburen smitta. Amistar ”in- furrow” (som tekniken kallas när Amistar appliceras direkt i fåran) blir en viktigt och effektiv behandling för att garantera kvaliteten i utsädesodlingen av potatis. 

Registreringen tillåter en behandling i samband med sättning om 2,0 liter produkt per hektar, användningen är tillåten så länge Amister är registrerad. 

Vad är fördelarna?

I utsädesodling av potatis är kvaliteten av högsta betydelse. Det finns idag ett ökat tryck på utsädesproducenterna i Sverige att producera utsäde av hög kvalitet till både stärkelse- och matpotatisodlingen. Genom att behandla med Amistar med sprutning i sättningsfåran har nu odlarna ett effektivt hjälpmedel mot markburen smitta. 

Importerat utsäde är en stor riskfaktor vad gäller spriding och nyintroduktion av sjukdomar och nematoder. För att undvika import av utsäde och istället producera ett konkurrenskraftigt och inhemskt utsäde, är det viktigt att ha ett bra skydd mot både utsädesburna och markburna sjukdomar. 

Vilka sjukdomar motverkas? 

Amistar som sprutas i fåran vid sättning har goda effekter på markburen groddbränna (Rhizoctonia solani) och svartpricksjuka (colletotrichum coccodes), sjukdomar som inte kontrolleras med en traditionell rullbordsbetning. Amistar som appliceras i fåran kommer även ha effekt på andra viktiga sjukdomar, till exempel flera av lagringssjukdomarna. 

 

Eftersom tekniken funnits i Holland, England och Belgien i flera år. Dom flesta maskintillverkare har redan appliceringsutrustning som passar för Amistar In Furrow. Fråga din närmaste maskinhandlare eller hör av dig till oss för att få rådgivning om hur du kommer igång med tekniken.  

OBS: Det är viktigt att inte behandla med Amistar direkt på knölen, då det kan ge groningshämmande effekter. Att kombinera behandlingen med ett betat utsäde ger ett mycket starkt skydd mot både markburen och utsädesburen smitta.

Försök

Tekniken med Amistar In Furrow är väl beprövad utomlands men det finns även en del försök från Sverige. Nedan visas tre försök på olika sjukdomar.

Rhizoctonia index

Försöket visar att Amistar i kombination med betningen Maxim ger ett bättre skydd mott Rhizoctonia och minskar risken för groddbränna än vad enbart Maxim gör . Försöket genomfördes i Sverige på Mosslunda 2017. 

Procent knölar med silverskorv

 

Bilden visar resultatet av ett försök i Cambridgeshire UK 2017 ,där användningen av Amistar i fåran haft bättre effekt på Silverskrov, i förhållande till andra så kallade ”in furrow” produkter. Sort:  Maris Piper,  LSD = 9.42

Procent knolar med black dot

 

Bilden visar resultatet av ett försök i Cambridgeshire UK 20017 där Amistar haft god effekt på ”black dot”. Sort:  Maris Piper, LSD = 6.7