Safe Harvest| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Safe Harvest

Säkra höstrapssorter

Att välja rätt sort är en viktigt grund till en hög och säker skörd. Den extra kraft och vitalitet som genom förädling byggts in i Syngentas hybridsorter är värdefull när väder och odlingsförhållanden varierar. Därför har vi valt samla våra sorter under namnet SAFE HARVEST:  

  • Starka hybrider med hög avkastning
  • Kompakt växtsätt och god stjälkstyrka
  • Friska sorter med god vinterhärdighet

Syngenta har ett utbud av både linje- och hybridsorter på marknaden, men hybridsorterna anses generellt vara mer tåliga är linjesorterna när det gäller till exempel torka och kyla och kan på så sätt leverera en hög och jämn avkastning år efter år. 

Sorternas kompakta växtsätt gör dem säkra att odla och enkla att skörda. De egenskaper som kännetecknar våra sorter är inte bara grunden till en god avkastning utan kan också spara tid och pengar på vägen fram till skörd: 

SAFE HARVESTKÄNNETECKEN NYTTA 

Starka hybrider

Mer kraft och vitalitet vid etablering, utveckling av bladmassa och vid tillväxt.Stabilitet och säkerhet under varierande odlingsförhållanden och i extrema väder.
Kompakt växtsättJämna och kompakta sorter med ett robust växtsätt och starka stjälkar. En lättskött och lättskördad gröda.
God stjälkstyrkaUpprätt eller endast svagt lutande bestånd hela vägen fram till skörd.Maximal oljeinlagring, jämnare avmognad och hög råfettskörd.
Stabil avkastningSyngentas sorter levererar höga och stabila resultat år efter år.Trygghet i odlingsekonomin.
Friska sorterGod resistens mot allvarliga sjukdomar såsom Phoma (torröta) och Verticillium (kransmögel). Hög odlingssäkerhet och god stabilitet innebär att grödans fulla potential utnyttjas.
God vinterhärdighetSorter anpassande för ett svenskt klimat, kan odlas i hela odlingsområdet för höstrapsSäker växtföljdsplanering och stärkt grödkalkyl.