You are here

Safe Harvest

Säkra höstrapssorter

Att välja rätt sort är en viktigt grund till en hög och säker skörd. Den extra kraft och vitalitet som genom förädling byggts in i Syngentas hybridsorter är värdefull när väder och odlingsförhållanden varierar. Därför har vi valt samla våra sorter under namnet SAFE HARVEST:  

  • Starka hybrider med hög avkastning
  • Kompakt växtsätt och god stjälkstyrka
  • Friska sorter med god vinterhärdighet

Syngenta har ett utbud av både linje- och hybridsorter på marknaden, men hybridsorterna anses generellt vara mer tåliga är linjesorterna när det gäller till exempel torka och kyla och kan på så sätt leverera en hög och jämn avkastning år efter år. 

Safe Harvest broschyr 2017

Safe Harvest

Säkra höstrapssorter 2017

Sorternas kompakta växtsätt gör dem säkra att odla och enkla att skörda. De egenskaper som kännetecknar våra sorter är inte bara grunden till en god avkastning utan kan också spara tid och pengar på vägen fram till skörd: 

SAFE HARVEST KÄNNETECKEN  NYTTA 

Starka hybrider

Mer kraft och vitalitet vid etablering, utveckling av bladmassa och vid tillväxt. Stabilitet och säkerhet under varierande odlingsförhållanden och i extrema väder.
Kompakt växtsätt Jämna och kompakta sorter med ett robust växtsätt och starka stjälkar.  En lättskött och lättskördad gröda.
God stjälkstyrka Upprätt eller endast svagt lutande bestånd hela vägen fram till skörd. Maximal oljeinlagring, jämnare avmognad och hög råfettskörd.
Stabil avkastning Syngentas sorter levererar höga och stabila resultat år efter år. Trygghet i odlingsekonomin.
Friska sorter God resistens mot allvarliga sjukdomar såsom Phoma (torröta).  Hög odlingssäkerhet och god stabilitet innebär att grödans fulla potential utnyttjas.
God vinterhärdighet Sorter anpassande för ett svenskt klimat, kan odlas i hela odlingsområdet för höstraps Säker växtföljdsplanering och stärkt grödkalkyl.
 
Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Safe Harvest Logo

SY Carlo

En stark och stabil hybrid

Safe Harvest Logo

Mascara

Robust i hela odlingsområdet

Safe Harvest Logo

NK Festivo

Nummer ett i hela odlingsområdet